Cirkulære processer i produktionen

Overskudsvarme opvarmer lokalområdet
For at sikre hurtig levering til alle vores kunder, kører en del af maskinerne i produktionen døgnet rundt. Det kræver meget energi, men skaber samtidig også meget energi i form af varme. Den varme sender vi via fjernvarmesystemet videre til lokalsamfundet, hvor vi opvarmer huse.

Rensning og genanvendelse af vand
Mange tæpper fødes med råhvide garner, som påføres et smukt design i vores store farveanlæg, der injicerer enten få eller mange forskellige farver ind i garnerne via 40.000 dyser. Ved skift af farveskala skylles anlægget rent for farverester, hvilket kræver en del vand. Som en konsekvens heraf har vi udviklet vores egen metode til at rense og genanvende vandet, så vi hvert år genanvender 40-70% af vandet fra farveanlægget. 
 
Konstant farverecirkulering 
Vores tæppedesign har de smukkeste farvekombinationer med mulighed for stor detaljerigdom, gradueringseffekt og skarphed. Farverne injiceres ind i tæpperne via et kompliceret farveanlæg med 40.000 dyser og recirkuleres konstant i systemet, så dyserne ikke stopper til. Denne proces sikrer også, at ca. 88% af farverne og ca. 30% af fortykkeren anvendes igen og igen. 

Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd løber gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.