DER ER NOGET I LUFTEN
OG DET ER IKKE CO2

Klimaforandringerne kræver handling fra alle parter i hele verden, og fra 2007 til 2020 reducerede vi CO2 -udledningen fra vores produktion med 53%. For os er det ikke nok at være COneutrale. Vi vil være COpositive i 2030.

Fornybar energi til bæredygtige tæpper
Fornybar energi er et vigtigt middel til at bremse den globale opvarmning, og derfor investerer vi hvert år mange penge i certifikater fra havvindmølleparker, hvilket sikrer, at der bliver rejst endnu flere vindmøller. Siden 2018 har vores elforbrug på fabrikkerne været 100% dækket af investeringer i fornybar energi.

 

De bedste energikilder varer evigt

 
Biogas tager os resten af vejen

Bæredygtige tæpper skal selvfølgelig produceres med bæredygtigt brændstof. Derfor arbejder vi på at indfase biogas i hele vores produktionsapparat. De første skridt er taget med 25% biogas, og allerede i 2025 forventer vi at være oppe på 100%. 

Klimapartnerskab med den danske regering
Den danske regering satte i 2019 et mål om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70%. Den ambitiøse målsætning kræver tæt samarbejde med de industrier, som står for en stor del af udledningerne. Med baggrund i vores mangeårige klimaindsats blev CEO John Vestergaard valgt som næstformand i Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder, der rådgiver regeringen i forbindelse med opnåelse af målet. Vi er stolte over, at vi på den måde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på nationalt plan. 

 

Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd løber gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.