VI TROR PÅ PRODUKT REINKARNATION

Genanvendelse af garnrester 
En spole garn vejer 3-5 kg, og da længden på garnet kan variere lidt, køres spolerne aldrig helt tomme. Tidligere blev spolerne med restgarn brændt, men nu genbruger vi garnet. På en ny produktionslinje tømmer vi spolerne for restgarn og sender det retur til genbrug ved leverandøren. På den måde genbruges 40-45 tons garnrester årligt.

Genbrug af papspoler 
Vores væve kører ofte døgnet rundt, og hver eneste væv fodres med 1.200-1.600 garnspoler. Spolerne består af genbrugspap, og når de er næsten tomme, udskiftes de med fyldte spoler. De brugte spoler blev tidligere brændt, men nu sikrer vi, at de sendes til genbrug. Hvert år genbruges 49 tons papspoler.

Engangspaller bliver til nye paller
Produktionsvirksomheder modtager mange råvarer på engangspaller, der som udgangspunkt kun bruges en enkelt gang. For at optimere brugen af pallerne har vi indgået et samarbejde med en virksomhed, der køber vores brugte engangspaller og videresælger de af dem, der stadig kan bruges. Ca. 18% af vores engangspaller får dermed endnu et liv, og resten bliver omdannet til flis og brugt som brændsel. 

Hvert år genbruger vi 110 til 130 tons papspoler.

Følg Den Grønne Tråd
Strategi for bæredygtighed
Følg Den Grønne Tråd
Der løber en grøn tråd gennem alt, vi foretager os.
Det begyndte i 1938. Og det fortsætter ind i fremtiden – både den del, vi kan se, og den del, vi ikke kan se. Den forbinder hver historie, hvert design, hvert initiativ, vi skaber.